ایجاد هارمونی در طراحی

نکته هایی برای ایجاد هارمونی در طراحی دکوراسیون ، ممکن است در طول زمان های مختلف، سبک ها و مدل های متعدد و متفاوتی در طراحی دکوراسیون فضاهای داخلی به وجود بیایند و از بین بروند، اما اصول اساسی که در این زمینه وجود دارند، برای همیشه ثابت باقی می مانند.

ادامه مطلب